Begrijp jij de hondenwereld ?

door | 1 feb, 2016 | Hondenwereld

Begrijp jij je hond ?
Waardevolle inzichten uit mijn praktijk.

Het fundament voor het leven met een blije hond is kennis en respect hebben voor de behoeftes van de hond. In ons geval moeten we ons kunnen verplaatsen en denken zoals een hond denkt. Ik heb een kleine opsomming gemaakt welke kenmerken belangrijk zijn en wat deze betekenen.

Honden zijn instinctief! 

Wij als mensen zijn een ster in het vermenselijken van onze hond en verwachten dat we met emoties en logische redeneren kunnen communiceren met onze viervoeter.
De hond begrijpt deze ‘taal’ echter niet. Sterker nog, het benaderen van de hond op een menselijke manier zal de verstandhouding met je hond sterk kunnen verstoren. De menselijke emoties komen in de hondenwereld niet voor. De hond ziet het als onevenwichtig gedrag en zal de mens een lage rang in de roedel geven.

Als we onze honden echt willen begrijpen moeten we te allen tijden voor ogen houden dat ze puur ”instinctief” zijn, en alleen gezond reageren als ze de communicatie als natuurlijk ervaren.

Alles draait om energie.

Honden gebruiken voortdurend energie om te communiceren. Ze herkennen elkaar niet door woorden of een naam, maar door de energie die ze uitstralen en dingen die ze samen ondernemen. Andere dieren of mensen worden op dezelfde manier bekeken.

Ze lezen ons door de energie die wij uitstralen en de lichaamshouding die wij aannemen. Met een zelfverzekerde houding en juiste energie is het voor een hond gemakkelijker om ons te kunnen ‘lezen’ en gehoorzamen.
Neem als voorbeeld de ‘kat’ die d.m.v. zijn energie naar de hond communiceert en de hond precies laat begrijpen wat hij wil. Er komen geen woorden aan te pas.

Respecteer en gebruik de zintuigen van je hond.

De hond benadert de wereld allereerst via zijn neus dan de ogen, dan geluid en als laatste aanraking. Mensen nemen de wereld voornamelijk waar via hun gezichtsvermogen (ogen) en dan geluid en tastzin.

Deze elementaire verschillen kunnen zorgen voor onlogische en problematische gebeurtenissen tussen mens en hond. Zo kun je een hond beter afleiden met een geur dan met een geluidje.

Kennismaking.

Het is cruciaal om de volgorde van het gebruik van hun zintuigen te begrijpen en respecteren. Let dus bij de kennismaking met een hond op deze volgorde.

Het is goed als een hond aan je snuffelt en daardoor je geur opslaat. Het aankijken, aanraken of gebruik van woordjes zal de ‘onbekende’ hond als intimiderend kunnen beschouwen, zeker als de energie waarmee men de hond benadert ‘dwingend’ is.

Rolverdeling bij honden.

Honden hebben een rolverdeling nodig binnen een roedel. Als er een gebrek aan leiding is bij de mens binnen een ‘huisroedel’ dan zal de hond deze rol op zich nemen. De mens wordt hiermee gedegradeerd tot ‘volger’. Het is dus logisch te verklaren dat onevenwichtig gedrag bij honden het gevolg is van een verstoorde werking van de roedel. De meeste honden kunnen van nature het roedelleiderschap helemaal niet aan. Gevolg is dat een hond in deze gedwongen positie wel zijn uiterste best doet, maar altijd zal falen.

 

Tot slot

We willen allemaal dat onze hond blij en gelukkig is. Verlies dus nooit het instinct en de energie van jouw hond uit het oog. Heb begrip voor de specifieke rol die jouw hond in de roedel inneemt. Houd zijn zintuigen in ere en respecteer dat jouw hond behoefte heeft aan leiderschap en hiërarchie.

Waar loop jij tegenaan ?

Vraag me of ik ook jou kan helpen

Of vul het formulier in: